Przygotowanie terenu
Otrzymaj oferty od specjalistów jak Wycinki Drwal pl nawet w kilka minut
Chcę otrzymać ofertę

Wycinki Drwal pl

Przygotowanie terenu

2019-02-14

Każdy teren, w zależności od potrzeb, wymaga odpowiedniego przygotowania, co wiąże się z zastosowaniem różnych rozwiązań technicznych (odpowiedniego rodzaju maszyn). Chciałbym Państwu przybliżyć rodzaje niezbędnych prac, które należy wykonać, aby przygotować teren w zależności od jego przeznaczenia.

Zdjęcie nr 1

Przygotowanie terenu pod ogród

Okazuje się, że długo zaniedbana działka jest porośnięta kilkoma dużymi drzewami oraz bardzo dużą ilością samosiewów, które jak na złość przerastają się wzajemnie, tworząc okropny nieużytek. Co robić?

Oczywiście w pierwszej kolejności wycinamy wszystkie samosiewy, żeby zobaczyć piękną przestrzeń naszej działki. Jednak nie nacieszymy się tym widokiem zbyt długo, ponieważ w naszej glebie pozostały korzenie i nasiona. I co teraz?

Przede wszystkim sprawdzamy stan zdrowia dużych drzew oraz czy ich umiejscowienie nie koliduje z naszym pomysłem/projektem ogrodu. W przypadku chorych lub przeszkadzających nam drzew staramy się o zezwolenie na ich wycinkę. Po jego otrzymaniu i usunięciu drzew możemy przystąpić do dalszych prac. W przypadku nieuzyskania zezwolenia na wycinkę drzew musimy nanieść korektę na nasz projekt. Moglibyśmy zakupić chemiczny oprysk, aby pozbyć się odrastających samosiewów, jednak nie chcemy mieć działki skażonej chemikaliami, oprócz tego nie zawsze jest to skuteczne rozwiązanie. Dlatego też potrzebne będzie zastosowanie ciężkiego sprzętu, za pomocą którego pozbędziemy się grubszych korzeni. Teren należy przeorać na odpowiednią głębokość, aby spulchnić glebę, żeby można było maszynowo wyciągnąć 90% pozostałych korzeni. W ten sposób mamy wstępnie przygotowaną działkę. Co dalej?

W zależności od możliwości finansowych, jak również czasu, jakim dysponujemy, możemy zasiać na całej powierzchni łubin, który zahamuje wzrost chwastów. W końcowym procesie roślina ta stanie się również nawozem dla naszej gleby. Po zaoraniu i odczekaniu odpowiedniego czasu możemy przystąpić do końcowego równania terenu, po którym należy niezwłocznie zasiać trawę, ponieważ nasiona chwastów zostaną w krótkim czasie naniesione przez wiatr i zwierzęta, co spowoduje ponowne zachwaszczenie terenu. Trawa zapobiegnie wzrostowi innych roślin. Na tak przygotowanym terenie możemy już rozpocząć prace realizujące nasz pomysł lub projekt na najpiękniejszy ogród w okolicy.


Opracował:
Dariusz Domowicz
WYCINKI DRWAL